Rehabilitering från LPA

LPA bekostar rehabilitering enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL-rehabilitering) och enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLA-rehabilitering). LFÖPL-rehabilitering kan beviljas en person vars arbetsförmåga i det tidigare arbetet är hotad på grund av sjukdom eller skada. OFLA-rehabilitering kan endast beviljas den som skadat sig i ett olycksfall eller insjuknat i en yrkessjukdom. OFLA-rehabiliteringen kan vara av både yrkesinriktad och medicinsk art, medan LFÖPL-rehabiliteringen kan vara bara yrkesinriktad.

LFÖPL-rehabiliteringen kan bestå av näringsstöd som beviljas för anskaffning av maskiner eller anordningar som underlättar arbetet eller för inledande av ny företagsverksamhet eller för ändring av produktionsinriktningen. Omskolning till ett nytt yrke är också möjlig. För att få LFÖPL-rehabilitering ska du lämna in en ansökan med ett B-läkarutlåtande och en utredning om arbetsförhållandena.

Däremot förutsätter OFLA-rehabilitering ingen ansökan, utan LPA utreder vid behov om det finns rehabiliteringsmöjligheter och tar kontakt med den person som behöver rehabilitering.

Mer om rehabilitering från LPA

Uppdaterad 26.01.2018