Koppla av på semester

Syftet med avbytarservicen för lantbruksföretagare är att husdjursföretagare ska orka arbeta, vara friska och bevara sin arbetsförmåga. Det är viktigt att kunna ta ledigt från arbetet och gärna också kunna frigöra sig från arbetsmiljön. Ett liv där vardagen avbryts av semester ger möjlighet till förnyelse, eftersom vila och avkoppling utanför hemmets krets hjälper en att betrakta det egna företaget på avstånd och se det från en ny synvinkel.

Det fungerar också förebyggande att koppla av från vardagen genom att företagaren då vet att vila hör till årets kretslopp. Att försumma semestern kan sätta lantbrukets framgång och företagarens krafter på spel.

De husdjursföretagare som har rätt till avbytarservice får semester och vikariehjälp. I lagen om avbytarservice finns en lista på situationer som kan vara grund för vikariehjälp. Den vanligaste orsaken är sjukdom. Vikariehjälp kan också fås bland annat för att delta i sådan verksamhet för bevarande av arbetsförmågan som ordnas av företagshälsovården. Även konditionshöjande rehabiliteringskurser (kuntoremontti) kan berättiga till vikariehjälp om man ansöker till dem via företagshälsovården.

Uppdaterad 09.10.2017