Verksamhetsförutsättningar

Verksamhetsförutsättningarna är de yttre villkor som företagaren har sämst chanser att påverka men som ändå har väsentlig betydelse för hur företagaren mår i arbetet. Till exempel den byråkrati och stödpolitik som EU medfört upplevs traditionellt som det som mest tar på krafterna. Samtidigt har arbetets och yrkets samhälleliga status stor betydelse för hur meningsfullt man uppfattar arbetet vara. Omständigheterna och verksamhetsförutsättningarna avgör i stor utsträckning vilka framtidsutsikter företaget har och hur lönsamt det är.

Till verksamhetsförutsättningarna hör också avbytarservicen. Fungerande avbytartjänster gör det möjligt för jordbrukaren att ta semester, återhämta sig tillräckligt och se till att arbetet blir gjort vid sjukdomsfall och nedsatt arbetsförmåga. Avbytarservicen är därför en hälsofrämjande faktor av central betydelse.

Uppdaterad 09.10.2017