Understödd semester

Organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) ordnar semester för lantbruksföretagare med understöd från STEA (tidigare Penningautomatföreningen RAY). Semesterstöd beviljas på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade grunder. Deltagarna betalar själva en liten självriskandel.

De understödda semestervistelserna ordnas runtom i Finland i samarbete med olika serviceproducenter. I regel ska man ansöka om semesterstöd tre månader i förväg. Närmare information via LPA:s evenemangskalender  Tapahtumakalenteri.

Svenska semesterförbundet i Finland rf ordnar understödda semestervistelser för svenskspråkiga på motsvarande villkor.

Uppdaterad 09.10.2017