Stödpersonsnätverket

Det finns ett nätverk av stödpersoner på landsbygden som på frivillig basis ger hjälp och stöd i svåra livssituationer. Stödpersonen finns till hands om du känner behov av att tala med någon i förtroende om frågor som tynger dig.

Organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) svarar för nätverkets webbsidor, där det även finns information om svenskspråkiga stödpersoner, stodperson.fi.

Stödpersonsnätverket har också en finskspråkig telefontjänst, Maaseutupuhelin 010 504 57 60, där stödpersoner svarar varje dag kl. 18.00–22.00. Man kan tala anonymt.

Dessutom finns kriscentret Tukinet som är öppet dygnet runt på nätet. Man kan vara anonym och ta kontakt (på finska) vid vilken tidpunkt som helst.

Uppdaterad 29.09.2017