Konditionshöjande rehabiliteringskurser

Det ordnas konditionshöjande rehabiliteringskurser (kuntoremonttikurssi) som är avsedda för alla arbetsförmögna lantbruksföretagare i arbetsför ålder. Syftet med kurserna är att främja lantbruksföretagares hälsa och välbefinnande som helhet. Till programmet under kurserna hör bland annat konditionsmätning, hälsomotion och arbetsergonomi samt föreläsningar om att må bra och orka med arbetet.

Man kan söka till kurserna via företagshälsovården. Med remiss från företagshälsovårdaren är det möjligt att få rehabiliteringspenning från FPA, och då kan man också få vikariehjälp. Konditionshöjande rehabiliteringskurser ordnas av MTK-förbunden, LPA och olika serviceproducenter.

Uppdaterad 09.10.2017