Utmanande förändringar

Generationsskifte
Ett generationsskifte är utmanande för både den som lämnar över gården och den som tar över. Avträdelsen borde börja planeras minst ett år i förväg. Olika uppfattningar om hur gården bör utvecklas kan leda till konflikter. Den unga generationen kan vara modig när det gäller moderniseringar och risktagning. De äldre stöder sig på sina erfarenheter och vill kanske att gårdens verksamhet ska fortsätta oförändrad.

Det är viktigt att de olika generationerna kommer överens om spelreglerna på förhand innan avträdelsen genomförs. De unga bör inte i onödan trampa på de värderingar som är viktiga för föräldrarna och i synnerhet bör de undvika att omintetgöra andras livsverk.

Vid avträdelsen förbinder sig förvärvaren att odla gården under en bestämd tid. Det är därför viktigt att sätta sig in i handlingarna och de skyldigheter som förbindelserna medför, så att det inte kommer några överraskningar senare. Det är i allmänhet bäst att det äldre paret och de unga som tagit över bor under skilda tak. Ett lämpligt avstånd och ett självständigt liv för bägge parter tryggar goda relationer.

Om maken dör
Det är alltid ett hårt slag för familjen att förlora en närstående. Vänner och grannar har stor betydelse för att man ska klara sig ur kriser. De kan se till att man får den hjälp som behövs och lindra ångesten. Även sorggrupper och terapi kan hjälpa i en svår situation.

Skilsmässa
Det kan kännas som ett misslyckande att skilja sig, men det kan också vara en lättnad. På lantgårdar innebär en skilsmässa ofta att man även förlorar sitt arbete, och då kan det kännas mångdubbelt svårt. Var ska jag hitta ett nytt jobb, hur ska vi dela gården, och hur blir det med barnen? Tankarna snurrar i hjärnan och hatkänslorna kan vara skrämmande. Det är viktigt att minnas att man inte behöver dölja sina känslor. Det underlättar ofta situationen att gråta, skratta och prata.

Även vid en skilsmässa måste man få sörja. Det är ofta klokt att söka samtalshjälp från frivillignätverk och professionella. På vissa orter finns det kamratgrupper för frånskilda.

Uppdaterad 09.10.2017