Familjelivet som en kraftkälla

När man befinner sig mitt i livet är barnen små och arbetstakten hög. I allmänhet har ett generationsskifte genomförts på gården och skuldbördan liksom de investeringar som gjorts kan kännas stressande. Samtidigt ska man orka sköta parförhållandet och barnen. Som motvikt till utmaningarna ger barnen glädje och kontinuitet i livet. Familjelivet är en kraftkälla för företagare.

Föräldrarna växer som människor när de fostrar barnen. Familjens gemensamma vardag är ett mått på fostrarfärdigheterna och utvecklar dem. Om föräldrarna drar jämnt och man vill tillbringa fritiden tillsammans, då är man på god väg. Olika åldrar i barnets utveckling ställer olika krav på föräldrarna. Kunskap om barnets utvecklingsstadier kan hjälpa föräldrarna att inse var skon klämmer. Inte heller som förälder behöver man uppfinna hjulet på nytt. Att kunna stödja barnet och sätta gränser är något som hjälper. Om det finns problem ska du inte tveka att söka nya synvinklar.

Mångsidig information och stöd för barnfamiljer finns på Mannerheims barnskyddsförbunds föräldranät Vanhempainnetti (på finska). LPA har gett ut en broschyr om riskerna för barn på lantgårdar: Gör lantgården barnsäker (pdf).

Uppdaterad 06.10.2017