Att ha maken som arbetskamrat

I en omfattande arbetshälsoenkät frågade LPA lantbruksföretagare vad som stöder deras välbefinnande i arbetet mest. Som den viktigaste faktorn framträdde ett fungerande parförhållande. Eftersom lantbruksföretag ofta är familjeföretag är betydelsen av ett fungerande parförhållande obestridlig.

Kärlek är liksom andra mänskliga relationer en viljesak. Om man vill att en relation ska hålla måste man ha vilja att agera och tänka i positiv riktning. Ett parförhållande fungerar bara om båda parter vill det. Detta gäller även andra mänskliga relationer. Om viljan inte finns måste man ha mod att sätta gränser och fatta beslut. Gör det ändå inte under en känslostorm, utan skaffa först nya synvinklar av en relationsexpert. Experthjälp vid problem i parförhållandet fås till exempel från den kommunala par- och familjeterapin eller från kyrkans parrelationskurser. Det finns också gratis terapi på nätet, till exempel Kataja (på finska).

Uppdaterad 06.10.2017