Alla behöver vänner

Att vara ensamföretagare och leva ensam kräver styrka. Undersökningar visar att det som känns tyngst för ensamboende är bristen på närhet och praktisk hjälp. När en lantbruksföretagare inte har arbetskamrater att fråga råd av eller att ventilera sina känslor med på kaffepauser gäller det att satsa på vänner, släktingar, kollegor, grannar och hobbyer.

Människan har ett behov av att vara tillsammans med andra, att diskutera, få uppmuntran, testa sina synsätt och spegla sig själv i andra. Om du inte har ett nätverk, kom ihåg att du kan få hjälp via Stödpersonsnätverket för landsbygden.

Uppdaterad 06.10.2017