Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga

Hälsan och funktionsförmågan beskrivs i allmänhet som grunden för individens hela arbetsförmåga. En försvagad hälsa är ett hot mot arbetsförmågan, medan en god hälsa stöder arbetsförmågan. Eftersom funktionsförmågan består av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga är den i likhet med hälsan beroende av många faktorer. En ändring i de yttre verksamhetsförutsättningarna kan påverka den upplevda arbetsförmågan. Om en företagare till exempel upplever att den administrativa bördan blir för stor uppstår det en obalans mellan de krav som arbetet ställer och kontrollen över arbetet. Då kan företagaren tycka att det egna kunnandet inte längre räcker till för de krav som företagsekonomin och de förändrade förhållandena ställer, vilket försvagar den upplevda arbetsförmågan.

Företagshälsovården är en viktig samarbetspartner för företagaren
Det finns saker man själv kan göra för att upprätthålla hälsan och funktionsförmågan. Till exempel kan man se till att vila tillräckligt, sköta den fysiska och psykiska konditionen och också annars leva hälsosamt. Samtidigt hjälper regelbundna hälsokontroller till att upptäcka dolda hälsorisker. Därför är företagshälsovården viktig som företagarens samarbetspartner.

Uppdaterad 25.09.2017