Återhämtning

Att återhämta sig från arbetet är en psykofysiologisk process under vilken en person återhämtar sig från den ansträngning som arbetsdagen inneburit. Viktiga faktorer av betydelse för återhämtningen är framför allt att man sover tillräckligt och att man skiljer åt arbete och fritid. Samtidigt bör man komma ihåg att återhämtning sker också under arbetsdagen. Därför är det viktigt att låta stunder av återhämtning ingå i arbetet. Korta pauser under en lång arbetsdag främjar återhämtningen.

En god återhämtning kräver utöver tillräcklig sömn bland annat rätt kost och lämplig motion. Med tanke på återhämtningen är det viktigt att hitta något intressant att göra som man tycker om.

Återhämtning förebygger utbrändhet
Människan klarar av hård belastning korta tider i taget, men om återhämtningen blir bristfällig under en lång tid så ökar risken klart för bland annat utbrändhet. Utbrändhet kan i sin tur öka risken för depression. Återhämtningen är särskilt viktig för företagare som gör långa arbetsdagar. Det kan vara besvärligt för lantbruksföretagare att åka på semester, men det är viktigt med tanke på tillräcklig återhämtning.

Uppdaterad 25.09.2017