Må bra själv

Många lantbruksföretagare är ensamföretagare. Därför är det ytterst viktigt att stödja företagarens eget personliga välbefinnande i arbetet. Företagaren är själv grundvalen för företaget.

Det egna välbefinnandet beror på flera faktorer: hälsa och arbetsförmåga, men också personliga egenskaper, såsom personlighet, motivation, värderingar och attityder. Dessutom har levnadssätten och återhämtningsförmågan betydelse. Det inverkar väsentligt på företagets livskraft hur företagaren mår, och lyckligtvis är detta något som företagaren själv kan påverka. De val man gör i vardagen avgör hur man själv och ens företag mår.

Det sägs att en euro som investerats i företagshälsovård kommer sexfalt tillbaka eftersom företagshälsovården bland annat minskar kostnaderna för sjukdom och olycksfall. För en ensamföretagare syns en investering i den egna hälsan framför allt som höjd produktivitet. Det har visats att personer med hög motivation, aktuellt kunnande och god arbetsförmåga får sitt företag att avkasta klart bättre än de som har problem på dessa områden.

Uppdaterad 28.08.2017