Utomstående arbetskraft

Eftersom gårdarna numera har mer avlönad arbetskraft än tidigare sätts ledaregenskaperna på prov. Undersökningar har visat att ju mer en arbetstagare kan påverka sitt arbete, desto bättre trivs personen i arbetet. Det är alltså värt för arbetsledaren att vara en god lyssnare. Ett gott ledarskap är att diskutera besluten innan man fattar dem och att skapa klara arbetsrutiner. Annat som arbetstagare sätter värde på är att de behandlas rättvist och belönas för lyckade resultat samt att atmosfären är inspirerande. Ledarskap består vidare av att hantera företagets och företagarens risker och de ekonomiska och sociala riskerna. Det är av avgörande betydelse att ha ett tillräckligt försäkringsskydd och den reservpersonal som behövs.

Att anställa arbetskraft i lantbruksarbete är förbundet med många förpliktelser. Du kommer väl ihåg att en lantbruksföretagare som också fungerar som arbetsgivare måste ordna med lagstadgad företagshälsovård för de anställda.

Mer information ger MTK via sin medlemstjänst Reppu och per telefon 0600 17444. Landsbygdens arbetsgivareförbund ger sina medlemmar råd i anställningsfrågor.

Uppdaterad 02.10.2017