Kompetens och kunnande

Verksamhetsförutsättningarna för lantbruk förändras i allt snabbare takt. Det kräver att lantbruksföretagarna har en mångsidig kompetens för att kunna svara på framtida utmaningar. Kompetensen vilar på kunskaper, färdigheter och attityder. Företagaren måste ha den kompetens som behövs för att utveckla gården och dess verksamhet, utveckla sig själv, fatta beslut och lösa problem. I ett ständigt föränderligt liv måste man kunna hantera förändringar. Till kompetensen hör också att ställa mål för gården, skapa strategier och mäta resultaten. En mångsidig kompetens och gårdens produktivitet står i samband med varandra.

Främst är det dock fråga om att leda verksamheten och hantera helheter. En företagare bör leda gården men också sitt eget liv och sin familj. Därför behöver en företagare dessutom bland annat förmåga att samverka med andra, emotionell förmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att må bra i arbetet.

Att följa nyckeltal är en del av yrkesskickligheten
Dagens jordbrukare har i allmänhet en god yrkesutbildning. Det finns också mångsidiga möjligheter till fortbildning och kompletterande utbildning. Genom att nätverka med andra jordbrukare och intressentgrupper får man hjälp att utveckla företagsverksamheten. Det lönar sig att regelbundet följa nyckeltalen över den ekonomiska lönsamheten, kompetensen, välbefinnandet i arbetet och hälsan så att man i ett tillräckligt tidigt skede kan reagera på eventuella förändringar. Rådgivnings- och forskningsorganisationer såsom ProAgria, Luke och TTS (Arbetseffektivitetsföreningen) gör jämförelser med liknande företags nyckeltal, och man kan tillsammans bedöma orsakerna och verkningarna. Med hjälp av regelbunden kartläggning får företagaren värdefull information om hur gårdens lönsamhet utvecklat sig, vad som behöver förbättras och vad man borde lära sig.

Uppdaterad 28.09.2017