Leda sig själv och arbetet

Atmosfären på arbetsplatsen påverkas av hur arbetet leds. Att planera och styra verksamheten och följa resultatet hör till vardagen för en chef. En chef tar också ansvar och delar ut av det till andra vid behov så att alla kan utnyttja sin bästa kapacitet. Grunden för arbetstrivsel är att ledningen sörjer för utvecklande av yrkeskunskapen och för säkerhet och arbetarskydd, hälsa och välbefinnande, kompetens och arbetsmotivation. Chefen fattar besluten om arbetsutrymmen och redskap, tidsscheman och arbetsfördelning.

När gårdsstorleken ökar och verksamheten utvidgas växer utmaningarna för ledningen i samma proportion. Hur ska man kunna hantera arbetsmängderna och investeringarna i ett läge där gården utvecklas med full effekt? Hur hitta lämpliga samarbetspartner? Det lönar sig att utnyttja entreprenörer och maskinpooler alltid när det är möjligt eftersom arbete tillsammans med likasinnade lantbruksföretagare skapar sociala nätverk på ett naturligt sätt.

För att leda sig själv behövs god självkännedom
Många lantbruksföretagare arbetar ensamma. För dem är det speciellt viktigt att kunna leda sig själv: att våga sätta upp mål, använda tiden rätt och se till att ha arbetsork. Självkännedom och ett gott självförtroende är en viktig bas för att leda sig själv. Företagshälsovården för lantbruksföretagare fungerar som en nyttig partner när man sätter upp mål bland annat för att leda den egna arbetsförmågan.

Läs mer på finska på TTS:s webbplats: Maatalousyrittäjän vuosikello

Uppdaterad 25.09.2017