Hjälp vid kriser

I en krissituation kan du ringa till vilken krisjour som helst. Där hjälper man dig att hitta rätt hjälpinstans. Observera dock att svensk service inte alltid kan fås.

Om det känns som att djurskötseln blir lidande lönar det sig att kontakta en läkare och avbytarservicen. Vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom kan vikariehjälp beviljas för högst sju dagar utan läkarintyg. Om du har ett läkarintyg kan du få vikariehjälp för längre tid.

Landsomfattande kristelefon
Den landsomfattande kristelefonen 010 195 202 hjälper nästan dygnet runt vid olika slags kriser. Om krafterna tagit slut bör man söka hjälp.

Kriscentra
De lokala föreningarna för mental hälsa upprätthåller kriscentra som ger krishjälp. Vem som helst kan kontakta ett kriscenter, både enskilda personer och par, familjer eller grupper. Klienterna kan komma anonyma till centret, och hjälpen baseras på deras egna erfarenheter. Alla samtal sker i förtroende och med respekt för privatlivet. Det finns möjlighet till krisboende på kriscentra i Kemi, Kuopio, Salo och Vammala. Besöken är avgiftsfria.

Brottsofferjour
Brottsofferjourens (RIKU) målsättning är att förbättra brottsoffrets, de anhörigas och brottsmålsvittnenas ställning genom att påverka och producera stödtjänster. Jouren upprätthålls av flera organisationer.

Du kan kontakta jouren genom att ringa 020 316 116 eller genom att skicka en kontaktbegäran. Du kan också chatta på nätet.

Lyömätön linja
Stödverksamheten Lyömäton linja erbjuder hjälp till män som brukat våld mot sina närstående. Man kan boka tid per telefon till ett enskilt samtal.

Skyddshem
Skyddshemmen är avsedda för dem som upplevt eller hotats av våld i familjen eller nära relationer och som behöver stöd för att lösa våldsproblemen och ett ställe att bo på tillfälligt. Syftet med skyddshemmen är att bryta våldsspiralen, lösa de problem som våldet har orsakat och förebygga våld. Skyddshemmen erbjuder krishjälp och omedelbart skydd samt i mån av möjlighet stöd på längre sikt för dem som upplevt familjevåld.

Det finns skyddshem på åtminstone följande orter: Rovaniemi. Uleåborg, Brahestad, Karleby, Vasa, Björneborg, Jyväskylä, Imatra, Tammerfors, Lahtis, Åbo, Esbo, Vanda och Helsingfors.

Kamratstöd i krissituationer
Föreningen för Mental Hälsa i Finland har grupper som ger kamratstöd i svåra livssituationer och kriser.

Uppdaterad 22.08.2017