Resursfaktorer i arbetet

Jordbrukare berättar ofta att naturen ger dem kraft att orka med arbetet. Jordbrukarnas förhållande till naturen är unikt: det är numera få yrken som är på samma sätt förbundna med årstidernas växlingar. Det gäller att arbeta när naturen medger det. I arbetet med djuren får man direkt respons om hur arbetet lyckats. Naturen som omger arbetsplatsen och det lantliga landskapet är stimulerande också på fritiden. Många sätter värde på att få vara sin egen chef och själv få bestämma sin arbetsid. Man ser också det konkreta resultatet av sitt arbete.

Förebygg stress – stärk resursfaktorerna i arbetet
Det bästa stödet för arbetshälsan är att man fäster uppmärksamhet vid sina egna och arbetets resurser och stärker dem. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det råder balans mellan de egna resurserna och kraven i arbetet. Om man till exempel är trött så löper arbetet sämre. Brådska kan sänka kvaliteten på arbetet och vara en säkerhetsrisk. Vem som helst är trött och jäktad ibland, men en ständig arbetsstress gnager på självkänslan och får återverkningar också på fritiden. Det är viktigt att lyssna på sina egna känslor och behov och att inhämta kraft från sådant som är viktigt för en själv.

Att sätta värde på sig själv och ha en god självkänsla vittnar om hur vi uppfattar våra färdigheter och våra egenskaper som människa och arbetare. Den som har en god självkänsla vågar vara sig själv, handla enligt sina värderingar och stå på sig. Han eller hon vågar anta utmaningar, ställa mål och be om hjälp när det känns att hjälp behövs. En människa som har en god självkänsla förstår att be om och utnyttja respons om sin egen verksamhet, vilket är särskilt viktigt för ensamföretagare. Genom att lära sig nytt och dimensionera resurserna rätt kan man upprätthålla motivationen. Gränsen mellan arbete och fritid är ofta diffus på ett lantbruk, och därför gäller det att inte ge avkall på semestrande och fritid.

Om det känns motbjudande att bege sig till arbetet lönar det sig att få en utomstående bedömning av läget.

Uppdaterad 02.10.2017