Belastningsfaktorer i arbetet

Lantbruksföretagarna har ett av de farligaste yrkena. I lantbruket inträffar det årligen cirka 4 000 olycksfall i arbetet och ungefär 100 företagare insjuknar i en yrkessjukdom. Olycksfallen i lantbruksarbetet är ofta allvarliga.

Ökande psykisk belastning
Om en lantbruksföretagare har problem med att orka arbeta frestar det på arbets- och funktionsförmågan. Undersökningar visar att den psykiska belastningen bland lantbruksföretagare i Finland har ökat under de senaste åren. Två femtedelar av lantbruksföretagarna upplever sitt arbete som både fysiskt och psykiskt belastande. Mest belastning orsakas av byråkratin i samband med gårdens verksamhet, ständig brådska och strikta tidtabeller samt gårdens osäkra ekonomi.

Samhället lägger alltmer tryck på lantbruksföretagarna i fråga om miljön, djurens välbefinnande och stödvillkoren. Lantbruksföretagarens arbete har snabbt ändrat karaktär och kraven i arbetet ökar hela tiden. Behovet av kunnande ökar speciellt vad gäller ledarskap. De stora förändringarna i samhället, ekonomin, marknaderna och lantbrukspolitiken leder till att känslan av att man har kontroll minskar. En fungerande familj är en resurs för lantbruksföretagaren, men om familjen fungerar dåligt tar det på orken.

Sjukdomar i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga
Även den fysiska belastningen i arbetet är klart större än bland andra befolkningsgrupper. Bland lantbruksföretagare är följaktligen sjukdomar i rörelseorganen den överlägset vanligaste orsaken till arbetsoförmåga. Fastän arbetsmiljön har utvecklats och det finns ett allt större utbud av hjälpmedel, upplever företagarna fortfarande sitt arbete som fysiskt nästan lika tungt som tidigare.

Se videor på finska om träning för bättre hälsa i rörelseorganen: Tule-KUNTOMITTA (UKK-instituutti)

Uppdaterad 03.10.2017