Arbetet löper och är tryggt

Arbetet bör löpa och vara meningsfullt för att man ska må bra. Arbetsmiljön bör också vara trygg och hälsofrämjande. Betydelsen av en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö är särskilt stor för lantbruksföretagare eftersom deras yrke hör till de farligaste. Det är därför viktigt att varje lantgård regelbundet kartlägger de risker som arbetsmiljön och arbetssätten medför.

En jordbrukares fysiska arbetsmiljö består av bland annat naturmiljöer, byggnader med konstruktioner och inredning, maskiner och anordningar samt fortskaffningsmedel och trafik. Orsaker till hälsorisker är bland annat terrängförhållandena, temperaturerna, solen, virus och bakterier, byggnadskonstruktionerna, ventilationen, belysningen, djuren, damm, buller, kemiska ämnen, gaser, vibrationer, maskinernas funktion, oordning samt arbetsredskap som är olämpliga eller fel dimensionerade för användaren. Syftet med de gårdsbesök som företagshälsovården genomför är att förebygga hälsorisker som orsakas av arbetet och arbetsmiljön.

Man mår bättre om man koncentrerar sig på resurserna
För att arbetet ska löpa tryggt måste det råda balans mellan kraven i arbetet och kontrollen över arbetet. Lantbruksföretagarens arbete har ändrat karaktär snabbt och kraven i arbetet ökar hela tiden. I dagens läge kan en lantbruksföretagare få sämre arbetshälsa på grund av känslan av att ha mist kontrollen över arbetet. Om företagaren till exempel upplever att den administrativa bördan blir för stor leder det till obalans mellan kraven i arbetet och kontrollen över arbetet. Företagaren kan då tycka att det egna kunnandet inte längre räcker till för de företagsekonomiska kraven och de förändrade förhållandena.

Å andra sidan är det bra att minnas att lantbruksföretagare i allmänhet känner arbetsengagemang. Med tanke på en bättre arbetshälsa är det viktigt att koncentrera sig på att stärka resursfaktorerna i arbetet.

Arbetshälsoinstitutet: Arbetsengagemang

Uppdaterad 02.10.2017