Annan samtals- och nätjour

Några av de viktigaste samtals- och nätjourerna presenteras här. Aktuell information hittas på tukinet.fi (på finska) och på de olika organisationernas egna webbplatser. Samtals- och nätjouren är i regel finskspråkig om inte annat anges.

Hjälp vid skuldproblem

 • Velkalinja 0800 9 8009 vardagar kl. 10–14. Avgiftsfri rådgivning för skuldsatta och deras närstående. Du kan vara anonym.
  www.takuu-saatio.fi

Stöd för familjen

 • Kyrkans familjerådgivningscentraler på olika orter hjälper vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.
  www.evl.fi
 • Kataja-parisuhdekeskus ry ordnar verksamhet i syfte att stärka parförhållandet, bland annat utbildas gruppledare för kamratstöd.
  www.katajary.fi
 • Kyrkans svenska samtalstjänst, 0400 22 11 90 varje kväll kl. 20–23. Samtalstjänsten har också en nätjour.
 • Väestöliittos riksomfattande telefonjour i parrelationsfrågor, 0800 183183 torsdagar kl. 12–14. Psykologer svarar och ger råd.
  www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut
 • Närståendevårdare och vänner, telefonjour 020 7806 599 mån–tors kl. 9–15. Förbundet bevakar närståendevårdarnas och de vårdbehövandes intressen, 
  www.omaishoitajat.com
 • MLL:s samtalsjour för barn och unga, 116 111 mån–fre kl. 14–20, lör och sön kl. 17–20. Barn och unga kan ringa Mannerheims barnskyddsförbund avgiftsfritt och diskutera i förtroende.
  www.mll.fi
 • Kvinnolinjen 0800 02400, mån–fre kl. 16–20, lör och sön kl. 12–16. Avgiftsfri riksomfattande rådgivning för kvinnor som utsätts för våld.
  www.naistenlinja.fi
 • Kamratstöd för deprimerade, 050 441 2112, www.mielimaasta.fi
Uppdaterad 22.08.2017