Annan samtals- och nätjour

Några av de viktigaste samtals- och nätjourerna presenteras här. Aktuell information hittas på tukinet.net (på finska) och på de olika organisationernas egna webbplatser. Samtals- och nätjouren är i regel finskspråkig om inte annat anges.

Hjälp vid skuldproblem

 • Velkalinja 0800 9 8009 mån–fre kl. 10–14. Avgiftsfri rådgivning för skuldsatta och deras närstående. Du kan vara anonym.

Stöd för familjen

 • Kyrkans familjerådgivningscentraler på olika orter hjälper vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.
 • Kataja-parisuhdekeskus ry ordnar verksamhet i syfte att stärka parförhållandet, bland annat utbildas gruppledare för kamratstöd.
 • Kyrkans svenska samtalstjänst, 0400 22 11 90 varje kväll kl. 20–23.
 • Väestöliittos riksomfattande telefonjour i parrelationsfrågor, 0800 183183 torsdagar kl. 12–14. Psykologer svarar och ger råd.
 • Närståendevårdare och vänner, telefonjour 020 7806 599 mån–tors kl. 9–15. Förbundet bevakar närståendevårdarnas och de vårdbehövandes intressen.
 • MLL:s samtalsjour för barn och unga, 116 111 mån–fre kl. 14–20, lör och sön kl. 17–20. Barn och unga kan ringa Mannerheims barnskyddsförbund avgiftsfritt och diskutera i förtroende. Nuortennetti
 • Maaseutupuhelin 010 504 57 60, varje dag kl. 18.00–22.00
 • Psykporten. Information om psykisk hälsa och hjälp vid mentala problem. Även gratis nätterapi med remiss från läkare.
 • Kvinnolinjen 0800 02400, mån–fre kl. 16–20, lör och sön kl. 12–16. Avgiftsfri riksomfattande rådgivning för kvinnor som utsätts för våld.
 • AA riksomfattande samtalshjälp 09 750 200 kl. 9–21. Hjälp vid alkoholproblem.
 • Kamratstöd för deprimerade, 050 441 2112.
Uppdaterad 09.10.2017