Må bra i arbetet

En lantbruksföretagares välbefinnande i arbetet kan tänkas bestå av fem element: att må bra själv, att leda sig själv och arbetet, att arbetet löper och är tryggt, att nätverken fungerar och av de yttre verksamhetsförutsättningarna.

Man kan säga att ju mindre företag det är fråga om, desto viktigare är företagarens resurser. Hälsa och välbefinnande är den grund företaget vilar på. En företagare som är frisk och mår bra orkar också leda sitt företag så att arbetet löper och är tryggt.

Ledarförmåga är viktig för företagaren. Utöver att leda gården är det väsentligt för företagaren att kunna leda sig själv: våga ställa upp mål, följa tidsanvändningen och se till att själv orka och må bra. Olika nätverk hjälper företagaren att orka. Med tanke på den egna arbetshälsan är det väsentligt att ha fungerande nätverk och kamratstöd eftersom företagare i allmänhet inte har stöd av någon traditionell arbetsgemenskap.

Möjligheterna att påverka de yttre verksamhetsförutsättningarna är svaga trots att verksamhetsförutsättningarna har stor betydelse för hur man mår i arbetet. Till exempel EU:s byråkrati eller stödpolitik ses traditionellt som något som mest minskar välbefinnandet i arbetet. Hur arbetet och yrket värdesätts i samhället har också stor betydelse för hur meningsfullt företagaren uppfattar sitt arbete vara.

Uppdaterad 09.10.2017