LPA:s arbetshälsoprogram

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har utarbetat ett arbetshälsoprogram för lantbruksföretagare. Ett av syftena med programmet är att bidra till att lantbruksföretagarna kan frigöra sig från arbetet, ha semester och gå i pension vid god hälsa.

Programmet består av ett flertal delområden som går in i varandra, nämligen företagshälsovård, avbytarservice, rehabilitering samt experttjänster i frågor om skydd i arbete och att orka arbeta. Vikten av att förebygga problemsituationer, upprätthålla arbetsförmågan och iaktta individualitet när det gäller de hälsofrämjande tjänsterna betonas i programmet. LPA:s arbetshälsoprogram sträcker sig fram till år 2025.

Mål i arbetshälsoprogrammet fram till år 2025

  • Pensioneringen ska ske tre år senare (60 → 63 år).
  • Antalet nya invalidpensioner ska minska med 20 procent (6,7 ‰ → 5,5 ‰).
  • Antalet olycksfall ska minska med 20 procent (57 ‰ → 45 ‰).
  • Alla nya lantbruksföretagare ska bli kunder vid företagshälsovården för lantbruksföretagare.
  • Anslutningsgraden till företagshälsovården ska öka från 40 → 70 procent.
Uppdaterad 31.05.2016