Experthjälp från LPA

LPA verkar för lantbruksföretagarnas arbetshälsa genom att producera kunskap och sprida information om arbetshälsa, främja företagshälsovårdsverksamheten för lantbruksföretagare, bekosta rehabilitering och utveckla avbytarservicen för lantbruksföretagare.

LPA beviljar forskningsunderstöd för producerande av kunskap. Den kunskap som LPA samlat publiceras på dessa webbsidor och i

  • broschyrer
  • studiematerialhäften
  • stordiaserier
  • videofilmer
  • tidningsartiklar
  • meddelanden från LPA
  • sammandrag av undersökningsrapporter.

LPA sprider också information på lantbruksutställningar och i form av skyddsutställningar. Du kan vända dig till LPA för att få föreläsare och en skyddsutställning till olika tillställningar för lantbrukare. När det gäller lokala tillställningar är det i första hand LPA:s arbetarskyddsombudsmän som håller föreläsningar och presenterar skyddsutställningen.

Uppdaterad 09.07.2015