Vad erbjuder LPA?

LPA vill främja välbefinnandet bland lantbruksföretagare. Vi har utarbetat ett arbetshälsoprogram som bland annat har som mål att öka antalet friska år i arbetslivet. I detta syfte ordnar vi tillsammans med olika samarbetspartner Må bra-dagar för lantbruksföretagare. Språket på dagarna är i allmänhet finska, men om intresse finns kan också svenskspråkiga Må bra-dagar ordnas.

Mer information om "Hyvinvointipäivät" finns på finska på sidan Tapahtumakalenteri.

Uppdaterad 25.09.2015