Ordning på värderingarna

Värderingarna, dvs. det som du anser viktigt, styr din tidsanvändning och dina satsningar. Med tanke på att orka är det viktigt att fundera på värderingarna. Först efter det du gjort klart för dig vad som gör dig lycklig kan du börja göra saker som gör dig lycklig. Människor blir lyckliga av olika saker. Därför råkar du ofta på fel spår om du blickar över staketet och börjar göra som grannen gör.

Med hjälp av en cirkel kan du fundera på dina värderingar så här:

  1. Rita upp en cirkel och placera ut sex punkter på den med jämna mellanrum.
  2. Vid varje punkt skall du skriva en fråga som är viktig för dig.
  3. Drag ett streck från varje punkt till alla andra punkter. Placera samtidigt en pil i den ända av strecket, där den nämnda frågan är viktigare för dig än den som nämns i den andra ändan.
  4. Räkna hur många pilar varje enskild fråga får.
  5. Skriv ner frågorna i den ordning de får pilar. Den fråga som får mest pilar placeras på första plats, den som fått näst mest på andra plats osv.
  6. Nu har du lagt frågorna i prioritetsordning, exempelvis människorelationer på första plats och arbetet på sista plats.
  7. Fundera på om du satsar på frågorna i relation till hur viktiga de är för dig. Om det visar sig att du värdesätter människorelationer, men använder all din tid till att arbeta, finns det en konflikt mellan dina värderingar och handlingar, som du upplever i form av stress och illamående.
  8. Fundera på hur du kan ändra ditt liv så att de frågor som är viktiga för dig får mera tyngd i ditt liv medan de mindre viktiga frågorna lämnas i bakgrunden.
Uppdaterad 15.02.2013