Ordning på arbetena

Genom att organisera och göra upp en tidtabell för arbetena kan du minska din brådska, öka koncentrationen, spara tid, undvika fel och få bättre förutsättningar att orka i arbetet.

Därför är det bra att fundera på, och gärna också skriva ner på papper:

 1. Långsiktiga mål
 2. Årets mål
 3. Årsplan: arbetena under varje enskild månad
 4. Veckoplan
 5. Dagordning och dygnstidtabell
 6. Prioritetsordningen för de dagliga arbeten som inte upprepas, dvs. arbetslista.

Kom ihåg att också reservera tid för sömn, övrig vila, ledig tid, intressen, familjen, fester, oväntade händelser, utbildning, självstudier. Det gäller alla tidtabeller. För den händelse du blir sjuk måste det finnas ett visst spelrum i tidtabellen, helst borde du också säkerställa tillgången till vikarie.

Med andra ord, vad är

 • viktigast i framtiden
 • viktigast i år
 • viktigast denna månad
 • viktigast denna vecka
 • viktigast i dag
 • viktigast just nu.
Uppdaterad 15.02.2013