Lämplig som företagare

En nyckel till arbetshälsa är att du utför ett arbete som är lämpligt med tanke på dina färdigheter och din natur. Med hjälp av följande företagartest, som ursprungligen har utarbetats av tidskriften Käytännön Maamies, kan du bedöma hur lämplig du är som lantbruksföretagare.

Begrunda om påståendet passar in på dig eller inte. Skriv antingen "ja" eller "nej" efter varje påstående. Gör det innan du ser efter hur poängen räknas så att poängräkningen inte påverkar ditt svar.
 

 1. Jag håller vanligen fast vid min egen åsikt i konflikt- eller debattsituationer _____
 2. Jag känner mig mycket besvärad om alla saker inte är i ordning _____
 3. I allt vad jag gör strävar jag efter ett så bra resultat som möjligt _____
 4. Jag slutför alltid vad jag påbörjat _____
 5. Jag nöjer mig inte med sedvanliga lösningar utan söker nya alternativ _____
 6. Jag planerar alltid arbetena grundligt innan jag skrider till åtgärder _____
 7. Jag väntar vanligen att andra skall ta initiativ _____
 8. Jag jobbar gärna tillsammans med andra _____
 9. I allmänhet förhåller jag mig misstänksamt till nya saker _____
 10. Jag vill arbeta självständigt på min gård, där ingen får diktera mina beslut _____
 11. Lantbruket är för mig mera en livsstil än ett sätt att få inkomster _____
 12. Jag litar inte på min omdömesförmåga, jag söker ofta stöd av andra _____
 13. Osäkerheten om framtiden förlamar inte min handlingsförmåga _____
 14. Jag har högt ställda personliga mål _____
 15. Jag vet vad jag vill _____
 16. Jag tänker ofta annorlunda än andra _____
 17. Det bästa sättet att undvika fel är att planera på förhand _____
 18. Jag är min egen lyckas smed _____
 19. Jag uppnår goda resultat när jag arbetar tillsammans med andra _____
 20. Jag tar med iver och fördomsfritt itu med nya saker _____
 21. Jag vill inte att andra blandar sig i vad jag gör - jag fattar själv mina beslut _____
 22. Det ekonomiska resultatet är den enda mätaren på företagets framgång _____
 23. Jag litar fullständigt på min egen yrkeskunskap _____
 24. Att ta risker pressar mig inte _____
 25. I alla mina uppgifter strävar jag efter att vara litet bättre än andra _____
 26. Jag fungerar vanligen på lång sikt _____
 27. Jag har massor av idéer som avviker från de vanliga _____
 28. Jag gör ofta olika kalkyler och planer _____
 29. Jag blir irriterad om saker inte blir skötta _____
 30. Samarbete binder mina händer - jag fungerar hellre ensam _____
 31. Jag har ofta olika affärsidéer i tankarna _____
 32. Det är viktigt för mig att vara oberoende av andras förehavanden _____
 33. Jag är villig till stora uppoffringar för gårdens resultat _____
 34. Jag tar sällan emot råd av andra _____
 35. Inte ens i kärva situationer blir jag irriterad eller nervös _____
 36. Lantbruksinkomstlagen skall trygga odlarnas utkomst _____
 37. Gården har många utvecklingsmöjligheter, men det är omöjligt att säga vilken som är den nyttigaste _____
 38. Jag slösar inte just någon tid på att leta efter nya lösningar _____
 39. Det är viktigare att göra än att planera _____
 40. Framgång kräver alltid egen aktivitet _____
 41. Enligt min uppfattning är arbete alltid ett samarbete _____
 42. Mera sällan låter jag ett bra tillfälle gå min näsa förbi _____
 43. Jag är villig att pruta på min självständighet _____
 44. Pengar betyder mera för mig än ett trevligt arbete _____

Räkna poängen så här:
- ett "nej"-svar ger alltid 0 poäng
- ett "ja"-svar på frågorna 2, 7, 9, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 39 och 43 ger alltid en minuspoäng
- ett "ja"-svar på alla övriga frågor ger en pluspoäng.

Dina totalpoäng _____

-11 - +6 poäng: Du har i stort sett inga företagaregenskaper.
+7 - +17 poäng: Du har i viss mån sådana egenskaper som behövs i företagararbetet.
+18 - +28 poäng: Du har tillräckligt med företagaregenskaper.
Över 28 poäng: Du har anmärkningsvärt mycket företagaregenskaper.

Företagartestet har ursprungligen utformats av tidskriften Käytännön Maamies.

Uppdaterad 18.04.2013