Hurdan chef är du?

En bra chef är en person med klart uppställda mål och en stark arbetsmotivation. Han eller hon håller ordning på saker och ting, organiserar sitt arbete och disponerar sin tid mycket väl och jobbar såväl effektivt som koncentrerat.

Här under finns en frågeserie med hjälp av vilken du kan få en fingervisning om din förmåga att leda dig själv och hur du eventuellt kan utveckla denna förmåga. Ge dig själv poäng på skalan 0-5 utifrån hur väl följande påståenden motsvarar "sanningen" om dig. Om påståendet inte alls passar in på dig ger du 0 poäng och om det till alla delar passar in på dig ger du 5 poäng. Ligger sanningen någonstans däremellan ger du också poäng däremellan. 

 1. Jag vet vad jag eftersträvar _____
 2. Jag kontrollerar ofta att jag gör saker som leder mot målet _____
 3. Jag har delat in målen i dels kortsiktiga, dels långsiktiga mål _____
 4. Mina arbetsredskap är i ordning och finns alltid till hands när de behövs _____
 5. Det är lätt att få tag på alla handlingar som gäller gården _____
 6. Jag gör upp tidtabeller för arbetena årsvis, månadsvis och veckovis _____
 7. Jag upprätthåller en arbetslista, där arbetena är i prioritetsordning _____
 8. I min tidtabell finns rum för oförutsedda händelser _____
 9. Jag utför arbetet i en följd från början till slut; större arbeten spjälker jag upp i helheter som kan utföras i en följd _____
 10. Nu och då utvärderar jag mina arbeten och rensar bort allt onödigt _____
 11. Jag underhåller maskiner och redskap i tid så att de är i skick när det är dags att inleda arbetet _____
 12. Jag skaffar material och förnödenheter i så god tid att de finns tillgängliga när det är dags att inleda arbetet _____
 13. Jag har effektiva, trygga och ergonomiska arbetsredskap _____
 14. Jag antecknar alla idéer _____
 15. Jag antecknar flaskhalsar, konfliktfaktorer och allt annat som gör mig irriterad _____
 16. Jag går regelbundet igenom mina anteckningar och kollar upp hur idéerna avancerat och hur jag tagit itu med flaskhalsarna _____
 17. Jag har lätt för att fatta beslut _____
 18. Jag begär hjälp om så behövs _____
 19. Jag låter fackmän sköta de jobb som kräver fackmän, på så sätt skonar jag mina nerver och tar inte i onödan bort tid från arbeten som jag kan bättre själv _____
 20. Jag vägrar utföra uppgifter som jag saknar resurser för eller som inte främjar mina mål _____
 21. Jag kommer lätt på medel och tänkesätt som ger mig entusiasm och energi att också göra sådant som ursprungligen har känts motbjudande _____
 22. Jag är bra på att få fram det jag vill ha sagt och likaså bra på att förstå andra människor, därför blir det sällan personkonflikter _____
 23. Jag är rättfram och ärlig, därför är det lätt att lita på mig _____
 24. Jag håller mina löften _____
 25. Jag kan lyssna öppet och likaså beakta andras synpunkter _____
 26. Jag har fritidsintressen som hjälper mig att frigöra mig från arbetet _____
 27. Jag kan koppla av och jag ser till att jag får tillräckligt med sömn _____
 28. Om jag misslyckas gräver jag inte ner mig i det, i stället funderar jag på vad jag lär mig av det och hur jag kan göra saker och ting på annat sätt så att jag lyckas _____
 29. Jag värdesätter andras arbete och vill lära mig av det _____
 30. Jag utvecklar kontinuerligt mig själv som människa _____

Poäng totalt _____


Ju närmare 150 poäng du kommer, desto bättre kan du leda dig själv, förutsatt att du varit ärlig. Ju närmare 0 din poängskörd är, desto större orsak har du att börja fundera på din egen medverkan till att du saknar framgång eller mår dåligt i arbetet.

Uppdaterad 18.04.2013