Förbättra din arbetshälsa

Vill du förbättra din arbetshälsa? Var skall du börja?
Om du inte mår bra i arbetet, vad beror det på? Vad förargar, vad gör dig trött? Gör en förteckning på de faktorer som gör att du mår dåligt i arbetet.

Ge poäng till de faktorer som gör att du mår dåligt
Betygsätt alla faktorer du tar upp i din förteckning så att du ger dem vitsord på skalan 1-10 utifrån två synpunkter:

  1. Hur lätt eller svårt är det är att eliminera faktorn i fråga. Ju svårare det är att eliminera den, desto högre vitsord skall den få. Om det inte står i din makt att eliminera faktorn skall du ge den 10 poäng.
  2. Hur stor inverkan har respektive faktor på din arbetshälsa. Ju större inverkan, desto lägre poäng. Om en faktors inverkan sist och slutligen är ganska obefintlig skall du ge den vitsordet 10.

Efter det:

  1. Räkna ihop poängen för varje faktor.
  2. Placera faktorerna i poängföljd från den faktor som fått minst poäng till den som fått mest.
  3. Du har nu framför dig en ordning, där du med största möjliga inverkan och minsta möjliga besvär kan förbättra din arbetshälsa.
  4. Du fattar beslut om att gå vidare i ovannämnda ordning, en faktor åt gången.

Den här metoden borde leda till att du slutar bekymra dig över de faktorer som får dig att må dåligt, men som du inte själv kan göra något åt. I stället kan du använda din energi till att ändra det som du själv kan ändra. Häng inte upp dig på dåligt väder, utan skrid till åtgärder för att exempelvis förbättra belysningen, om skymning eller bländning medför olägenhet och till exempel orsakar spänningar i ögon- och nackmusklerna samt huvudvärk.

Uppdaterad 18.04.2013