Din emotionella begåvning

Du fick din emotionella begåvning i barndomen, men du kan utveckla den även som vuxen. Här följer några övningar som plockats ut och bearbetats utifrån de utvecklingstips Mikael Saarinen ger i sin bok Tunne älysi älyä tuntevasi (fritt översatt: Känn ditt förstånd, inse att du känner).

Välj en övning åt gången utgående från var du upplever att det finns brister i din emotionella begåvning.

 1. Säg din åsikt vid nästa möte eller annan motsvarande situation fastän det också skulle kännas svårt. Säg din åsikt även om den inte skulle tilltala andra.
 2. Vilka goda eller dåliga känslor har du gett upphov till i dag? När uppkom de? Vad höll du då på med? Hurdana kroppsliga känslor väckte de? Vad tänkte du om dem?
 3. Var empatiskt närvarande i en samspelssituation. Håll dig avspänd, försvara dig inte, försök låta bli att uppträda som den som har rätt utan iakttag och lyssna aktivt på andra i stället. Försök fundera på vad de andra önskar och ställ öppet kompletterande frågor till dem.
 4. Stanna upp nästa gång du har bråttom eller är nervös. Fundera på vad som orsakat brådskan eller nervositeten. Har du möjlighet att lugna ner dig en stund, begrunda dina känslor och tankar och först därefter fortsätta mera systematiskt.
 5. Fundera på hur mycket tvång och "måste göra"-tankar din dag innehåller. Vad händer egentligen om du låter bli att lyda dina egna befallningar?
 6. Tänk efter om du har möjlighet att delta i en kurs eller annat evenemang som ökar din självkännedom, exempelvis kurs där du tränar upp din emotionella begåvning, enneagramkurs, retreat eller annat självutvecklingsevenemang. Har du möjlighet att köra i gång en husmors/husbondegrupp, där man kan dryfta olika frågor som har att göra med självkännedom?
 7. Försök låta bli att befatta dig med andras fel och ofullständiga sätt att fungera och fundera på varför det är så svårt för dig att låta bli att ge råd.
 8. Begrunda hur det att ta hänsyn till andra syns i dina värderingar. Hur syns det i ditt praktiska liv? Hur ofta tackar eller berömmer du?
 9. Tag till vana att komma ihåg dagens positiva erfarenheter när du går till sängs. Om dylika inte finns kan du fundera på vad du har som är bra här och nu.
 10. Lär dig någon avslappningsteknik och tillämpa den varje dag.
 11. Tänk på någon för dig besvärlig arbets- eller samspelssituation: på vilka olika sätt skulle du kunna klara av den? Fråga också andra vad de har för åsikter och idéer.
 12. Producera under en tid av fem minuter så många nya idéer som möjligt för att lösa något problem som besvärat dig. Idéerna får vara hur galna som helst.
 13. Fundera på din roll i samspelet inom familjen. Ger du ditt stöd till att allas åsikter kommer fram? Hur gör du det?
 14. Undvik negativa meningar och tankar. Ha en dag då du i dina tankar ändrar alla negativa meningar till positiva. Ha en dag då du betalar en euro i böter till din make eller vän för varje nej-ord.
 15. Tag ett papper och rita upp lådor som beskriver olika livsområden. Lådornas storlek skall beskriva den storlek ifrågavarande livsområde har i ditt liv. Stryk ARBETE-lådan. Vad blir kvar? Vilka områden kan förstoras? Vad kan det komma för lådor i stället?
Uppdaterad 18.04.2013