Att känna igen stress

Med hjälp av följande frågeserie kan du ta reda på din stressituation.

Sömnsvårigheter

Sinnesstämning

Fysiska symptom

Lider du av:

Levnadssätt

Inverkan på arbetet och livet