Att känna igen depression

Förefaller det som om du nästan hela tiden

  • är nedstämd, sorgsen eller irriterad
  • är trött, oföretagsam och initiativlös
  • utmattad.

Har du

  • svårt att komma överens med andra
  • skuldkänslor
  • aptitlöshet
  • sömnsvårigheter
  • smärtor som inte klart kan förklaras
  • ingen lust till sex
  • en känsla av att du dukar under för alla dina plikter, inte längre orkar.

Känner du dig obetydlig, värdelös? Känns livet utan mening, framtiden dyster eller obefintlig?

Sök hjälp i tid
Om du har dylika känslor är det skäl att utreda om du eventuellt är deprimerad. Tag kontakt med företagshälsovården eller din läkare och diskutera frågan. Om du inte längre orkar göra det själv skall du begära hjälp av en anhörig eller vän. Om du inte har någon som du kan prata med kan du söka upp en stödperson.


Hjälp på webben:
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Apua.info (på finska)
Terveyskammari: Masennus - synkkä sairaus, josta voi selvitä
 (på finska)

 

Uppdaterad 18.04.2013