Tips, test och tankeövningar

På undersidorna till denna sida har vi samlat olika redskap för tankeverksamhet, med hjälp av vilka du kan börja förbättra din arbetshälsa. Tanken styr verksamheten, men innan tankarna kan styra verksamheten på ett förnuftigt sätt måste du få ordning på dem. De olika redskapen är då till hjälp.

Uppdaterad 15.02.2013