Yrkeskunskap och hälsa

Dagens jordbrukare har i allmänhet en god yrkesutbildning. De upprätthåller och utvecklar sina kunskaper till exempel genom att läsa facktidskrifter och delta i utbildningar. Genom att nätverka med andra jordbrukare och intressentgrupper kan man också utveckla företagsverksamheten. Kompletterande utbildning och studieresor ger vidgade vyer och hjälper en att se den egna gårdens verksamhet med nya ögon. Internet gör det möjligt att snabbt skaffa information varifrån som helst i världen.

Det kan löna sig att regelbundet kartlägga arbetstrivseln, kunnandet och den ekonomiska lönsamheten för att hålla sig uppdaterad om de egna starka sidorna. Vilka kunskaper och färdigheter kräver det nuvarande arbetet på gården, har det kommit till nya funktioner? Vad kan man redan? Finns det intresse för kompletterande utbildning? Hur går det för gården ekonomiskt? Rådgivnings- och forskningsorganisationer, såsom ProAgria, MTT och Työtehoseura TTS gör jämförelser med andra liknande företags nyckeltal, och man kan tillsammans bedöma vad som är orsaker och verkan. Med hjälp av regelbundna kartläggningar får företagaren värdefull kunskap om gårdens lönsamhetsutveckling och vilka förbättringar och nya kunskaper som behövs.

Uppdaterad 15.02.2013