Stöd för utbildning

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för studier som leder till examen samt för yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning vid en läroanstalt som lyder under en offentlig myndighet. Mer information ger Utbildningsfonden. Stöd för studier kan också fås från FPA.

 

Uppdaterad 07.10.2015