Dimensionera resurserna

Man trivs i sitt arbete om det råder balans mellan resurserna och kraven i arbetet. Om man till exempel är trött löper arbetet sämre. Brådska kan sänka kvaliteten på arbetet och vara en säkerhetsrisk. Vem som helst är trött och jäktad ibland, men en ständig arbetsstress gnager på självkänslan och får återverkningar också på fritiden. Det är viktigt att lyssna på sina egna känslor och behov.

Att sätta värde på sig själv och ha en god självkänsla vittnar om hur vi uppfattar våra färdigheter och våra egenskaper som människa och arbetare. Den som har en god självkänsla vågar vara sig själv, handla enligt sina värderingar och stå på sig. Han eller hon vågar anta utmaningar, ställa mål och be om hjälp när det känns att hjälp behövs. En människa som har en god självkänsla förstår att be om och utnyttja respons om sin egen verksamhet, vilket är särskilt viktigt för ensamföretagare. Genom att lära sig nytt och dimensionera resurserna rätt kan man upprätthålla motivationen. Gränsen mellan arbete och fritid är ofta diffus på ett lantbruk, och därför gäller det att inte ge avkall på semestrande och fritid.

Om det känns motbjudande att bege sig till arbetet lönar det sig att få en utomstående bedömning av läget. ProAgrias tjänst "Voimavarariihi" eller annan förändringsträning kan vara till god hjälp för den som känner sig överbelastad eller planerar en förändring på gården. När tjänsten anlitas blir frågan om arbetshälsa utredd både ur personens egen synvinkel och med avseende på arbetets innehåll, yrkesskickligheten och arbetsgemenskapen. 

Uppdaterad 09.07.2015