Arbetsmotivation och känslor

Motivation är en motor som håller människan i gång. Arbetsmotivation är en viktig faktor som ger välbefinnande i arbetet och genom det arbetseffekt. Det som motiverar folk att arbeta är till exempel pengar och en tryggad försörjning, den njutning som följer av att göra saker och den uppskattning arbetet röner. När arbetsmotivationen undersöks till exempel inom arbetshandledningen, upptäcker man ofta kunskaper och färdigheter hos sig själv som man inte tidigare vetat om. Den som känner sig kompetent i sitt arbete har också hög arbetsmotivation.

Känslorna påverkar arbetslivet lika mycket som de påverkar fritiden. Därför lönar det sig att då och då tänka efter vilka känslor som är förbundna med arbetet. Både positiva och negativa känslor är bra känslor. Negativa känslor kan vara tecken på behov av ändringar. Känslan av att vara kompetent och kapabel är något som påverkar arbetsprestationen väldigt mycket. Till exempel en person som tenderar att tänka optimistiskt och lita på sig själv kan lättare tro på att allting ska ordnas till det bättre trots svårigheter och bakslag. Han eller hon söker nya handlingssätt om de tidigare inte gett önskat resultat.

Uppdaterad 15.02.2013