Arbetsmiljön är en utmaning

Den fysiska arbetsmiljön har stor betydelse för att man ska må bra och orka arbeta effektivt. Lantbruksföretagarna har ett av de farligaste yrkena. Det är därför viktigt att varje lantgård regelbundet kartlägger de risker som arbetsmiljön och arbetssätten medför. Arbetsmiljön orsakar bland annat olycksfall, risk för invalidisering eller dödsfall, förgiftningar, virus- och bakteriebetingade sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, smärtor och stress samt försämring av kvaliteten på arbetet. Trivseln i arbetsmiljön inverkar också på humöret och arbetsenergin.

En jordbrukares fysiska arbetsmijö består av bland annat naturmiljöer, byggnader med konstruktioner och inredning, maskiner och anordningar samt färdmedel och trafik. Orsaker till hälsorisker är bland annat terrängförhållandena, temperaturerna, solen, virus och bakterier, byggnadskonstruktionerna, ventilationen, belysningen, djuren, damm, buller, kemiska ämnen, gaser, vibrationer, maskinernas funktion, oordning samt arbetsredskap som är olämpliga eller fel dimensionerade för användaren. Syftet med de gårdsbesök som företagshälsovården genomför är att förebygga hälsorisker som orsakas av arbetet och arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ansluta sig till företagshälsovården.

En lantbruksföretagare som också fungerar som arbetsgivare måste ordna lagstadgad företagshälsovård för arbetstagarna.

Uppdaterad 15.02.2013