Må bra av arbete

Arbetet är ett livsvillkor för människan. Det är en skyldighet men också en central aktivitet i livet. Människan har ett naturligt behov att använda sina talanger och egenskaper till att utveckla sig själv. Med tanke på välbefinnandet är det viktigt att arbetet ger livet rytm. Genom arbetet kan man förverkliga sig själv och röna uppskattning.

Enligt forskningsrön om arbetshälsa bör arbetet innehålla både trivsel och positiv stress. Trivseln gör att man återhämtar sig från arbetsbelastningen och kan njuta av resultatet. Positiv stress sätter fart på resurserna så att ett gott resultat uppkommer. Långvarig stress är ett hot mot arbetsförmågan eftersom stress stör det system som reglerar hormonerna, vilket kan leda till fysiska och psykiska symtom.

Många jordbrukare berättar att naturen ger dem kraft att orka med arbetet. Jordbrukarna har ett unikt förhållande till naturen genom att få yrken längre på samma sätt är förbundna med årstidernas växlingar. Arbetet måste utföras då naturen medger det. Då man arbetar med djur får man omedelbar respons på arbetskvaliteten. Naturen som omger arbetsplatsen och landsbygdslandskapet ger också stimulans på fritiden och i hobbyer.

Uppdaterad 03.12.2014