Glad av motion

Genom att röra på dig regelbundet kan du förbättra och bevara din fysiska kondition. Om motionen belastar dig lämpligt mår du också psykiskt bättre. Motion påverkar direkt din sinnesstämning och vårdar hjärtat och cirkulationsorganen samt musklerna. Motion stimulerar både sinnena och hjärnan – ju mångsidigare du sysslar med olika grenar, desto större blir stimulansen.

Hjärtat och cirkulationsorganen stärks om man rör på sig en halv timme tre gånger i veckan så att man blir ordentligt andfådd och pulsen stiger. Genom gymnastik med tänjningar håller man musklerna smidiga. Det är lättare att arbeta om man är smidig och har rörliga leder och en god muskelbalans. Samtidigt förebygger man olycksfall och besvär i rörelseorganen. Sociala färdigheter kan man utveckla i lagspel och genom att träffa människor. Att få sitt behov av att umgås med andra tillgodosett kan vara en viktig del av att delta i idrott.

Motion och idrott är ett sätt att få variation, stimulans och glädje i livet. Sinnena och hjärnan aktiveras genom att blod och därigenom syre pumpas ut till dem. Motion behövs i varje ålder. Hos äldre bevaras funktionsförmågan och förebyggs åldrande i förtid. Motion kan göra det lättare att återhämta sig från depression eller en kris. En enkel motionsform är en daglig promenad, som kan förverkligas var som helst gratis och utan extra besvär.

Uppdaterad 09.07.2015