För att bevara arbetsförmågan

Enligt olika enkäter har lantbruksföretagarna ofta märkt att den egna arbetshälsan kan förbättras bland annat genom regelbunden motion och genom verksamhet inom sammanslutningar för företagare.

Att hålla sig i arbetsskick är ett projekt som pågår hela livet. Det är viktigt att beakta livssituationen och hur åldern inverkar på arbetsrutinerna. Det är de dagliga vanorna som upprätthåller hälsan, funktionsförmågan och arbetsglädjen.

Uppdaterad 13.02.2014