Ett gott liv utan rusmedel och droger

Rusmedels- och drogproblem är aldrig en ensak. I likhet med andra missbruk, såsom spelberoende, påverkar de hela familjen. Därför lönar det sig att söka hjälp även om personen själv inte vill söka hjälp. Ett förändrat beteende hos en familjemedlem återverkar på växelverkan inom hela familjen. Det är inte lätt att sätta upp gränser för en person som har ett beroendeproblem, men en närstående som lyckas med det kan trygga sitt eget och barnens välbefinnande.

Ett beroendeproblem är inte ett öde som man måste finna sig i förutsatt att personen själv inser behovet av hjälp och förbinder sig till en förändring. När vården inleds är det viktigt att hela familjen hörs och i synnerhet att barnen berättar om sina erfarenheter. Droglänken på internet, www.paihdelinkki.fi, innehåller fakta, olika test och anonymt kamratstöd både för missbrukare och närstående. För missbrukare finns både individuell terapi och familjeterapi. Vid svåra rusmedelsproblem behövs avgiftning och ofta också handledning för att hitta rätt vårdform.

Uppdaterad 13.02.2014