Annan samtals- och nätjour

Några av de viktigaste samtals- och nätjourerna presenteras här. Aktuell information om bland annat telefontider hittas på www.tukinet.fi (på finska) och på de olika organisationernas egna webbplatser. Samtals- och nätjouren är i regel finskspråkig om inte annat anges.

Hjälp vid skuldproblem, velkalinja 0800 9 8009
vardagar kl. 10–14. Avgiftsfri rådgivning för skuldsatta och deras närstående. Du kan vara anonym.
www.takuu-saatio.fi

Familjerådgivning
Kyrkans familjerådgivningscentraler hjälper vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser. Det finns familjerådgivningscentraler på olika orter.
www.evl.fi

Kataja-parisuhdekeskus ry
Föreningen ordnar verksamhet i syfte att stärka parförhållandet, bland annat utbildas gruppledare för kamratstöd.
www.katajary.fi

Kyrkans svenska samtalstjänst, 010 190 072
varje kväll kl. 20–24. Samtalstjänsten hjälper till exempel i skilsmässosituationer.
Samtalstjänstens svenska nätjour 

Väestöliittos riksomfattande telefonjour i parrelationsfrågor, 0800 183 183
torsdagar kl. 12–14. Väestöliittos psykologer svarar och ger råd per telefon.
www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut

Närståendevårdare och vänner, 020 780 6500
Förbundet bevakar närståendevårdarnas och de vårdbehövandes intressen.
www.omaishoitajat.com

MLL:s samtalsjour för barn och unga, 116 111
mån–fre kl. 14–20, lör och sön kl. 17–20. Barn och unga kan ringa Mannerheims barnskyddsförbund avgiftsfritt och diskutera i förtroende.
www.mll.fi

Kvinnolinjen, 0800 02400
mån–fre kl. 16–20 (på onsdagar svensk jour), lör och sön kl. 12–16. Avgiftsfri riksomfattande rådgivning för kvinnor som utsätts för våld.
www.naistenlinja.fi

Kamratstöd för deprimerade, 050 441 2112
www.mielimaasta.fi

Uppdaterad 15.02.2013