Frisk i arbetet

Eftersom vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen har det stor betydelse för livskvaliteten hur vi trivs i arbetet. Arbetshälsan är god om man känner sig frisk och vital, arbetet löper och allt känns bra. Om du mår dåligt i arbetet påverkar det också fritiden i form av sjukdomar och problem i de mänskliga relationerna. Vantrivsel i arbetet eller trötthet syns i företagsverksamheten som en förhöjd risk för olycksfall, perioder av arbetsoförmåga och ekonomiska förluster.

Lantbruksföretagararbetet kräver ett mångsidigt kunnande. Arbetet är självständigt, ibland också ensamt. Det är därför viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid trivseln i arbetet. Stora investeringar, en stressad arbetstakt och verksamhet som är beroende av naturförhållandena är risker för välbefinnandet. Bland lantbruksföretagare beror nästan varannan invalidpension på besvär i rörelseorganen och var tredje invalidpension på störningar i den mentala hälsan.

Mer om detta i Arbetshälsoinstitutets faktablad 18:
Maatalousyrittäjän työkyvyn tuki (finns bara på finska)

Uppdaterad 12.08.2016