Rehabilitering från FPA

FPA har till uppgift att ordna medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp och yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dessutom ordnas annan rehabilitering enligt prövning. FPA ersätter också rehabiliteringspsykoterapi för 16–67-åringar.

Syftet med rehabiliteringen är att klienterna ska kunna fortsätta i arbetslivet, träda ut i arbetslivet eller återgå till arbetslivet eller att de ska kunna studera.

Mer information på FPA:s webbplats under Rehabilitering

På FPA:s webbplats finns också en söksida för rehabiliteringskurser där du kan söka till exempel enligt sjukdom eller tidpunkt. Du får närmare uppgifter om vad kurserna innehåller, för vem de är avsedda och vad som krävs för att söka rehabilitering.

Sök bland kurser som ordnas i form av FPA-rehabilitering

Uppdaterad 18.08.2017