Rehabilitering

Rehabilitering ordnas för personer som har sjukdomar, handikapp eller annars nedsatt funktionsförmåga. Syftet är att förbättra deras funktionsförmåga och välbefinnande samt öka deras möjligheter att klara sig på egen hand, delta i samhället och sysselsätta sig.

Rehabilitering för lantbruksföretagare ordnas främst av LPA, FPA, trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen samt hälsocentralerna. Även Föreningen för Mental Hälsa i Finland ordnar rehabiliteringskurser för personer som befinner sig i en svår livssituation.

Uppdaterad 21.08.2017