OFLA-premierabatt

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. En ny kund måste ansluta sig till företagshälsovården före den 1 oktober för att få rabatt på premien för följande år.

En lantbruksföretagare som också arbetar som anställd och bara hör till den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat får inte rabatt på OFLA-premien, utan rabatten gäller uttryckligen dem som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Förutom företagaren kan även försäkrade familjemedlemmar ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremien. Den som bara har OFLA-försäkring utan att vara LFÖPL-försäkrad har inte rätt till rabatt på premien.

En ytterligare förutsättning för att få premien nedsatt är att lantbruksföretagaren har avtalat med företagshälsovården om ett gårdsbesök som företas för att kartlägga arbetsförhållandena. LFÖPL-försäkringen måste också vara i kraft vid tidpunkten för gårdsbesöket. I samband med gårdsbesöket får företagaren förslag till förbättringar i syfte att förebygga hälsorisker. Rabatten på försäkringspremien gäller fyra år i sänder efter varje gårdsbesök.

Uppdaterad 25.08.2017