Kostnader

Lantbruksföretagarens kostnader och ersättningar för företagshälsovården
Ersättningarna är desamma oberoende av om du anlitar en privat eller en offentlig serviceproducent. Det finns ett årligt maximibelopp för de kostnader som ersätts. Via FPA:s e-tjänster kan du kontrollera hur mycket kostnader du haft under året, hur mycket ersättningar som har betalats och hur mycket pengar som finns kvar för ersättningar. Du loggar in med dina nätbankskoder.

FPA ersätter en lantbruksföretagare för 60 procent av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård (gårdsbesök, hälsokontroll och tillhörande undersökningar, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan, förstahjälpsberedskap, resekostnader och grundavgifter). Dessutom deltar staten i kostnaderna för gårdsbesök. Gårdsbesöken är avgiftsfria upp till ett årligt maximibelopp per företagare.

Kostnaderna för sjukvård ersätts av FPA till 50 procent förutsatt att det finns ett avtal om förebyggande företagshälsovård.

Den del som du själv betalat är avdragsgill i jordbruksbeskattningen. Skatteförmånen gäller också kostnaderna för sjukvård förutsatt att du avtalat om att få sjukvårdstjänster i samband med företagshälsovården.

De som hör till företagshälsovården får 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Uppdaterad 09.10.2017