För företagshälsovårdaren

Logga in till LPA:s företagshälsovårdstillämpning:
Melan työterveyshuoltosovellus.
 
Det lönar sig för företagshälsovårdaren att kontrollera i LPA:s företagshälsovårdstillämpning (som även kallas gårdsbesöksregistret) om lantbruksföretagaren har rätt till FPA-ersättningar. Kontrollera det helst samma dag innan en åtgärd utförs som berättigar till ersättning.
 
Följande personer på LPA sköter ärenden som gäller företagshälsovården för lantbruksföretagare:
 
Tiina Pakarinen, tfn 029 435 2481
Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 (betjänar även på svenska)
 
Uppdaterad 21.08.2017